Public Cloud

Latar Belakang

 

Cloud Sektor Awam :

  • Cloud Sektor Awam merupakan integrasi antara cloud service provider (CSP) Kerajaan; MyGovCloud@PDSA (private) dengan empat (4) Panel CSP tersebut iaitu Microsoft Azure, Google Cloud Platform, TM One Cloud dan Amazon Web Services (AWS). 
  • Platform ini akan memberi peluang kepada agensi-agensi Sektor Awam untuk memanfaatkan emerging technologies seperti data analytics, artificial intelligence (AI), blockchain, internet of things (IoT), virtual/augmented reality (VR/AR) dan sebagainya yang ditawarkan oleh CSP tersebut bagi meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada Rakyat dalam mencapai Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. 
 

Cloud Service Providers (CSP) dan Managed Service Providers (MSP) di bawah CFA

Dibawah Cloud Framework Agreement (CFA), CSP telah melantik Managed Service Provider (MSP) yang akan menyediakan perkhidmatan nilai tambah kepada Agensi Sektor Awam. Senarai CSP dan MSP masing-masing serta link rujukan adalah seperti berikut:

Microsoft Azure

Managed Service Provider (MSP) - Enfrasys Solutions

Google Cloud Platform (GCP)

Managed Service Provider (MSP) - Awantec Systems

TM One Cloud

Managed Service Provider (MSP) - Cloud Connect

Amazon Web Services (AWS)

Managed Service Provider (MSP) - Radmik Solutions